Zástupci kanadského leteckého průmyslu navštívili VZLÚ

V souvislosti s rozšiřováním spolupráce s Kanadou navštívili v uplynulých dnech zástupci kanadského leteckého průmyslu vybrané firmy českého leteckého průmyslu a výzkumné a zkušební centrum VZLÚ v Letňanech. Jejich návštěva navazuje na loňskou návštěvu zástupců českého leteckého průmyslu v Kanadě.

kanada ve vzlu

Cílem návštěvy bylo seznámení se s naší leteckou výrobou, výzkumným a vývojovým prostředím a možnostmi rozvoje další spolupráce a investic. Záštitu nad touto misí převzal náměstek ministra průmyslu a obchodu (MPO) pro řízení sekce zahraničního obchodu Vladimír Bärtl.

Ve VZLÚ byla kanadské delegaci poskytnuta detailní prezentace současných aktivit a možných oblastí spolupráce. Delegace měla možnost navštívit pracoviště aerodynamického tunelu a zkušebnu pevností letadel. Celkově byli překvapeni velmi dobrou úrovní prováděných experimentálních aktivit ve VZLÚ a hlavně rozvinutou spoluprací VZLÚ s domácím leteckým průmyslem. Také ocenili aktivní zapojení VZLÚ do mezinárodní spolupráce v letectví a kosmonautice.

Kanada je pro český letecký průmysl a výzkum velmi zajímavým geografickým místem pro spolupráci, protože letecký průmysl (i výzkum) tu patří mezi stěžejní odvětví ekonomiky a v posledních pěti letech roste téměř desetiprocentním tempem.

Za Kanadskou stranu se mise zúčastnili tito zástupci (s některými kanadskými společnostmi má VZLÚ již navázány přátelské vztahy):

  • Martin Baillargeon – President – Prefix Aerospace
  • Tony Karadimas – President – Tranlingo Business Services
  • James Robinson – Chief Buyer – Bombardier
  • Mike McCarthy – CEO – MHI Canada Aerospace
  • Alex Tsoulis – Director of Business Development – MHI Canada Aerospace
  • Peter Eadie – Business Development – CAE
  • Rafal Pawlak – Business Development – Cyclone MFG
  • Alain Aubertin – Vice President – CRIAQ
  • Jean Francois Boland – Director of department – AeroETS

Zdroj: VZLÚ

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.