Studie: Sdílená ekonomika (Uber vs. klasické taxi)

Osobní přepravní služby realizované na bázi on-line platforem vyvolávají v současnosti řadu diskusí, emocí až po fyzické střety mezi řidiči tradičních taxi služeb a řidiči pracujícími pro on-line platformy. Proto zadala Technologická agentura ČR v rámci programu Beta k tomuto tématu studii.

UBER vs. TAXI, zdroj: cbc.ca

UBER vs. TAXI, zdroj: cbc.ca

Studii zpracoval tým Vysoké školy podnikání a práva. Ve studii jsou promítnuty postoje a zjištění řešitelského týmu vycházející z jejich zkušeností, provedených odborných analýz, sběru dat a modelování. Jedná se o analytický vstup do diskuze vedené o možných změnách na trhu hromadné přepravy osob prostřednictvím tzv. taxi-služby.

Není pochyb o tom, že nabídka služeb na bází on-line platforem, která znamenala pro trh přepravy osob (zejména v Praze) příchod nových hráčů, kteří nabízejí zájemcům o přepravu řadu výhod (cenových, pohodlnou cestu k objednávání služby a jejímu placení) si získala mezi zájemci o přepravu oblibu a logicky i rostoucí zájem klientely.

Pokud by poskytované služby na bázi on-line platforem ctily platnou legislativu, pak by zřejmě nemohla tato aktivita znamenat žádné kritické postoje, a využívala moderních mobilních technologií a flexibilnímu objednávání přepravních služeb, volbě vozidla, řidiče atd. by znamenalo konkurenční výhodu vůči klasickým dispečinkům.

Jiná situace nastává, pokud on-line platforma zapojuje do poskytování služeb řidiče, kteří nevlastní taxi-licenci, nemají pojištěno vozidlo pro provozování taxi-služeb, neplatí příslušné daně atd. To logicky vytváří nerovné podnikatelské prostředí (služba je nabízena levněji), nejasnosti vznikají v případě nehody a její odškodnění ze strany pojišťovny, když řidič má sjednáno pouze „civilní pojištění.“ Navíc platná legislativa řidiči taxi nařizuje řadu povinností, které se týkají vybavení vozidla, evidence jízd atd.

I když rozhodnutí řidiče amatéra jezdit pro platformu jako řidič poskytující přepravní službu je jeho svobodným rozhodnutím, nelze přehlédnout, že většina rizik s tím spojených je na jeho straně včetně té skutečnosti, že nejrozšířenější přepravní tarify nejsou pro něho z ekonomického hlediska výhodné, krátkodobě mohou vést k přivýdělku, ale dlouhodobě jsou na hraně či za hranou rentability (pokud zahrneme všechny náklady na amortizaci vozidla a jeho provoz).

Dále uvedený text výše uvedené výzkumné studie přináší řadu podrobnějších informací týkajících se jak provozu klasických taxi-služeb, tak provozu přepravních služeb realizovaných prostřednictvím on-line platforem. K získání těchto informací byly využity veřejně dostupné informace, tak vlastní šetření. Ekonomická vyhodnocení byla prováděna z různých pohledů, jednoduchých s využitím předpisu cestovních náhrad (za použití osobního vozidla ke služební cestě), tak podrobných propočtů ekonomiky přepravy vycházejí jak z nákladů na pořízení (resp. amortizaci) vozidla, jeho provozu, tak z příjmů za průměrné přepravní výkony. Výsledné hodnocení je realizovány jak za klasické taxi-služby, tak za přepravní služby na bázi platformy.

V závěru studie jsou shrnuty výsledky a zároveň uvedena doporučení pro budoucí koexistenci obou přístupů přepravních služeb, tj. tradiční taxi služby, tak i přepravy prostřednictvím on-line platforem.

Studie Sdílená ekonomika

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s