Aktuální výzva ke spolupráci s Izraelem v oblasti průmyslového VaVaI

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále “MŠMT”) vyhlásilo od listopadu 2017 veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-ACTION (VES18IZRAEL) pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.
Tato veřejná soutěž se vztahuje pouze na česko-izraelskou spolupráci, tedy spolupráci mezi českými podniky zabývajícími se výzkumem a vývojem a partnerem ve Státě Izrael, v projektech aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje.
Soutěžní lhůta, ve které je možné podávat návrhy projektů, je stanovena do 31. 1. 2018.

JAKÉ SUBJEKTY SE MOHOU DO VÝZVY HLÁSIT

Uchazečem může být podnik zabývající se výzkumem se sídlem v České republice, v souladu s přílohou č. 3 programu INTER-EXCELLENCE, který se uchází o poskytnutí podpory, a to i za případné další účastníky projektu.
Samostatná výzkumná instituce, jako např. veřejná vysoká škola nebo výzkumný ústav Akademie věd ČR, může být pouze dalším účastníkem projektu, nikoliv však jeho předkladatelem.

Partnerem na izraelské straně musí být obdobně alespoň jedna firma zabývající se výzkumem a vývojem. Izraelské veřejné výzkumné instituce a další partneři (např. univerzity) se mohou do projektu zapojit pouze ve spolupráci s izraelskou firmou.
Bližší informace ke klasifikaci možných izraelských partnerů jsou dostupné zde: http://www.iserd.org.il/?CategoryID=325&ArticleID=595&dbsAuthToken.

KDE ZÍSKAT INFORMACE K VÝZVĚ

MŠMT je coby gestor této veřejné soutěže v rámci České republiky oprávněno poskytovat veškeré informace. Podrobnosti k vyhlášené veřejné soutěži, včetně kompletní zadávací dokumentace, jsou dostupné ke stažení na stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-ves18, resp.  http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/inter-action.

Kontakt: zbynek.vedral@msmt.cz, tel. +420 234812917.

Na izraelské straně je implementačním orgánem agentura ISERD.

VÝŠE POSKYTNUTÉ PODPORY

Maximální výše účelové podpory, kterou může MŠMT poskytnout úspěšnému českému žadateli v jednom kalendářním roce, jsou 4 mil. Kč. Celkem bude ve veřejné soutěži na celou dobu řešení projektů alokováno 36 mil. Kč.

DOBA TRVÁNÍ PROJEKTŮ A ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ

Doba trvání projektů je stanovena na 3 roky (počínaje datem zveřejnění a ukončením nejpozději do 31. 12. 2020).

Výsledky veřejné soutěže budou zveřejněny 31. 5. 2018.

Další informace nad rámec údajů k výzvě na stránkách MŠMT najdete na webu vyzkum.cz a také na stránkách ISERD.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s