TA ČR hledá nového ředitele

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlašuje výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Kanceláře Technologické agentury ČR.

Jedná se o klíčovou vedoucí pracovní pozici v dynamicky se rozvíjející státní instituci na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Technologická agentura ČR je organizační složkou státu, která byla zřízena v roce 2009 podle zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a je významným poskytovatelem účelové podpory v oblasti podpory aplikovaného výzkumu.

Kancelář TA ČR dle Statutu TA ČR zajišťuje komplexně organizační a administrativní činnost Technologické agentury ČR (více informací ZDE).

Co vás čeká

Mezi hlavní úkoly vybraného kandidáta/kandidátky bude patřit zejména zabezpečení činnosti a další rozvoj Kanceláře TA ČR, administrativní a organizační podpora programů aplikovaného výzkumu realizovanými TA ČR, podpora aktivit předsednictva, výzkumné rady a kontrolní rady TA ČR a naplňování strategie agentury. Ředitel/ka je rovněž odpovědný/á za personální obsazení Kanceláře a rozpočet TA ČR.

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít

Požadujeme vysokoškolské vzdělání, min. 7 let odpovídající pracovní praxe, orientaci v systému státní podpory výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) České republiky, zkušenost s projekty podpory VaVaI. Zkušenost s přípravou a implementací programů podpory VaVaI je výhodou.

Budeme rádi, pokud budete mít zkušenost s fungováním státní správy a státního rozpočtu, vedením jednotlivců a celých týmů. Schopnost lidem rozumět, přirozenou autoritu a dovednost motivovat a efektivně řídit. Budete klíčovou osobou pro rozvoj agentury v dalších letech a budete přicházet s náměty na zefektivnění činnosti agentury i na nové aktivity.

Zcela jistě budete potřebovat aktivní znalost anglického jazyka, abyste mohl/mohla reprezentovat Technologickou agenturu v ČR i v zahraničí. Znalost dalších jazyků je vítána.

Co vám můžeme nabídnout

Přátelský, tvořivý tým kolegů nadšených svou prací.

Platové podmínky: dle Nařízení vlády č. 340/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Nástup: 1. 1. 2018 nebo po domluvě.

V případě zájmu o nabízenou pozici zpracujte:

  • motivační dopis
  • koncepci fungování Technologické agentury ČR jako poskytovatele podpory výzkumu, vývoje a inovací a to z hlediska budoucího rozvoje aktivit, vnitřního řízení, komunikace s klíčovými partnery a toho, jak by měla být z Vašeho pohledu agentura prezentována v národním i mezinárodním prostředí (celé v rozsahu cca 3 normostran textu)
  • profesní životopis
  • reference – alespoň dvě telefonní čísla na Vaše nadřízené z období posledních šesti let

To vše zašlete nejpozději do 19. 12. 2017 na emailovou adresu stanislava.simankova@tacr.cz

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s