Člen předsednictva AVO Kouřil se stal členem RVVI

Vláda na svém zasedání v pondělí 6. listopadu 2017 jmenovala člena předsednictva AVO Karla Kouřila novým členem Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Tuto změnu vládě navrhl vicepremiér vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek, který Radě předsedá.

Karel Kouřil (vlevo) při rozhovoru s předsedou TA ČR Petrem Očkem a prezidentem AVO Liborem Krausem.

Kouřil střídá rektora Technické univerzity v Liberci Zdeňka Kůse, protože ten byl jmenován členem předsednictva Technologické agentury České republiky.

Ing. Karel Kouřil, Ph.D., FEng. –  nar. 1971, absolvent VŠB-TU Ostrava, obor strojírenská technologie. V roce 2003 tamtéž získal titul Ph.D. V letech 1996 – 2005 pracoval v Pramet Tools, s.r.o. v oddělení výzkumu a vývoje nejdříve jako samostatný výzkumný pracovník a dále jako projektový inženýr.  Od roku 2005 – 2010 pracoval v HAM-FINAL s.r.o. jako vedoucí obchodního oddělení v úzké vazbě na výzkum a vývoj. Od roku 2011 zde pracuje jako projektový manažer odpovědný za projekty výzkumu a vývoje. Ve své praxi se rovněž zabývá uplatněním nepřímé podpory VaV (odpočty na VaV). V této souvislosti se podílí na činnosti BIC Brno spol. s r.o. a na podpoře rozvoje inovačních firem. Do předsednictva AVO byl navržen společností FINAL Tools s.r.o. (dříve HAM-FINAL). V AVO se nadále věnuje podpoře aplikovaného výzkumu ve firmách a odpočtům na VaV.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.