Potenciál výzkumné infrastruktury ČR ve vztahu k potřebám podnikové sféry

Aktivity pro výzkumné organizace, o.p.s. (AVO ops) společně s Výzkumným ústavem pro podnikání a inovace, z.ú. (VUPI) podali společně výzkumný projekt do 1. veřejné soutěže programu ÉTA. Projekt má název “Potenciál výzkumné infrastruktury ČR ve vztahu k potřebám podnikové sféry” a má za cíl profesionálně provedenou sumarizaci a katalogizaci kapacit a výsledků práce vysokých škol a výzkumných organizací pro potřeby podnikové sféry a obdobné shrnutí výsledků výzkumu a vývoje v průmyslových a technologických firmách.

Mapa ČR – ilustrační obrázek

Výstupem projektu bude interaktivní mapa (databáze, GIS prostředí) s odborným obsahem přístupná ve webovém rozhraní, která bude využitelná pro všechny zapojené aktéry (podniková sféra, VaV, veřejná sféra).

Aplikačním garantem projektu za VaVaI oblast je Asociace výzkumných organizací a za oblast podnikové sféry Hospodářská komora ČR.

Martin Podařil

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s