Akční plán mezinárodní spolupráce ČR ve VaV 2017-2020

Vláda ČR schválila koncem roku 2016 Akční plán mezinárodní spolupráce ČR ve výzkumu a vývoji a internacionalizace prostředí výzkumu a vývoje v ČR na léta 2017-2020 vypracovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Akční plán obsahuje zejména mezinárodní spolupráci a internacionalizaci výzkumných infrastruktur ČR, včetně výkonu členství ČR v mezinárodních organizacích výzkumu a vývoje, integraci týmů výzkumných organizací a podniků ČR do mezinárodních aktivit a otázky mezinárodní mobility výzkumných pracovníků.

Akční plán INTER

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s