Vládní podpora malých a středních podniků v USA

K podpoře aktivit malých a středních podniků (MSP) v USA slouží vládní agentura s názvem „The Small Business Administration“ (SBA). Posláním SBA je “udržet a posílit národní ekonomiku tím, že umožňuje založení a životaschopnost malých podniků a pomáhá při hospodářském oživení komunit po katastrofách”. Činnosti agentury jsou: kapitál, kontrakty a poradenství.

SBA zajišťuje pro MSP úvěry prostřednictvím bank, družstevních záložen a dalších poskytovatelů úvěrů, kteří spolupracují s SBA. SBA poskytuje státní záruku na část úvěru. Podle Zákona o zotavení a zákona o malých podnicích jsou úvěry SBA poskytovány až do výše 90% záruky, aby se posílila přístupnost kapitálu malým a středním podnikům.

Agentura měla rekordní objemy půjček na konci roku 2010. SBA navíc pomáhá MSP získávat zakázky u federální vlády (až 23 procent primárních federálních smluv malým podnikům). SBA má alespoň jednu kancelář v každém státě USA. Agentura navíc poskytuje granty na podporu poradenských partnerů, včetně přibližně 900 středisek pro rozvoj malého podnikání (často se nachází na vysokých školách a univerzitách), 110 ženských obchodních center a SCORE, dobrovolného mentorového sboru důchodců a zkušených vedoucích pracovníků. Tyto poradenské služby poskytují každoročně více než 1 milionům podnikatelů a majitelům malých a středních podniků.

Založena July 30, 1953
Právní forma Federal government of the United States
Sídlo 409 Third Street, SW, Washington, D.C.
Počet zaměstnanců 3,293 (2015)
Roční rozpočet $710 million USD (2015)
Ředitel  Linda McMahonAdministrator
Webové stránky sba.gov

 

Podpora VaV v MSP prostřednictvím SBA

Malé a střední podniky zabývající se výzkumem a vývojem se mohou ucházet o federální granty ve dvou programech:

Small Business Innovation Research (SBIR)

Small Business Technology Transfer (STTR)

Tyto programy podporují VaV projekty, které:

  • Jsou v souladu s vládními prioritami VaV.
  • Mají velký potenciál pro komercializaci.

SBIR a STTR jsou vysoce konkurenční programy, které povzbuzují malé a střední podniky, aby prozkoumaly svůj technologický potenciál a poskytly pobídky k tomu, aby profitovaly z komerčních příležitostí. Zahrnutím kvalifikovaných malých podniků do národního výzkumu a vývoje se podporují inovace v oblasti špičkových technologií a Spojené státy získávají podnikatelského ducha, protože splňují své specifické potřeby v oblasti výzkumu a vývoje.

Tyto dva programy se zaměřují na podnikatelský sektor, protože tam se rozvíjí většina inovací. Riziko a náklady na provádění seriózního úsilí v oblasti výzkumu a vývoje však často přesahují prostředky mnoha malých podniků. Tím, že SBIR a STTR vyhrazují konkrétní podíl federálních prostředků na výzkum a vývoj malým podnikům, chrání malé podniky a umožní jim konkurovat na stejné úrovni jako větším podnikům.

Tento program financuje kritické fáze rozběhu a rozvoje a podporuje komercializaci technologie, produktu nebo služby, což zase stimuluje ekonomiku USA. Od svého přijetí v roce 1982 v rámci zákona o rozvoji inovací v oblasti malých podniků tento program pomohl tisícům malých podniků soutěžit o federální ocenění v oblasti výzkumu a vývoje.

Podniky způsobilé získat podporu

Malé a střední podniky musí splňovat některá kritéria způsobilosti k účasti v programech SBIR nebo STTR. Kompletní podrobnosti o způsobilosti lze nalézt na adrese SBIR.gov, ale v rychlém přehledu by firmy měly být:

  • americké a nezávisle provozované,
  • založeny za účelem zisku,
  • mít výzkumné pracovníky,
  • mít maximálně 500 zaměstnanců.

Systém SBIR

Každý rok požaduje SBIR od 11 federálních útvarů a agentur, aby si vyhradili část svých finančních prostředků na výzkum a vývoj pro malé a střední podniky. Tyto agentury pak vybírají témata výzkumu a vývoje a přijímají návrhy projektů.

Programy SBIR a STTR jsou strukturovány ve třech fázích:

Fáze I. Cílem první fáze je stanovit technickou hodnotu, proveditelnost a obchodní potenciál navrženého úsilí v oblasti výzkumu a vývoje a určit kvalitu výkonnosti organizace. Částka ve fáze I obvykle nepřesahuje 150 000 dolarů po dobu 6 měsíců.

Fáze II. Cílem fáze II je pokračovat ve výzkumu a vývoji zahájeném ve fázi I. Financování je založeno na výsledcích dosažených ve fázi I a na vědeckém a technickém základu a komerčním potenciálu projektu navrženého ve fázi II. Pouze účastníci fáze I mají nárok na udělení fáze II. SBIR II. Fáze II. Ceny obvykle nepřesahují celkové náklady ve výši 1 000 000 USD po dobu 2 let.

Fáze III. Cílem fáze III je, pokud je to vhodné, aby malý podnik usiloval o komercializační cíle vyplývající z aktivit VaV fází I / II. Program SBIR nepodporuje fázi III. Některé federální agentury ale mohou zahrnovat následné smlouvy o výzkumu a vývoji, které nejsou financovány SBIR, nebo výrobní smlouvy na výrobky, postupy nebo služby určené vládě Spojených států.

Role SBA

SBA hraje důležitou roli koordinační agentury pro program SBIR. Řídí implementaci SBIR ze strany 11 agentur, hodnotí jejich pokrok a každoročně podává zprávy Kongresu o jeho fungování. SBA shromažďuje informace od všech zúčastněných agentur a zveřejňuje je čtvrtletně v předběžném oznámení ovyřizování žádostí (PSA). Více informací o programu SBIR najdete na adrese http://www.sbir.gov.

Martin Podařil, OKO AVO

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s