Hysterie okolo seznamu výzkumných organizací

Vážení členové Asociace výzkumných organizací i další přátelé aplikovaného výzkumu a inovací,

ve svém okolí pozoruji stoupající hysterii vzhledem k tvorbě nového „závazného“ seznamu výzkumných organizací, který připravuje MŠMT ČR. Jak je dobrým zvykem této instituce, úkol, který jí uložila novela zákona 130/2002 z loňského léta, nechala na poslední chvíli a téměř bez informovanosti odborné veřejnosti. Protože se blíží termín, od kterého by tento seznam měl platit, objevují se různé katastrofické vize: „Co se stane, když…“, nebo různé rádoby odborně právnické výklady, jak neexistence seznamu VO dopadne na český výzkum a vývoj.

Chtěl bych trochu uklidnit situaci poukazem na zdravý rozum. Ano, MŠMT pravděpodobně nesplní termín 30.6.2017, kdy mělo mít seznam k dispozici. Plán je takový, že by mělo zveřejnit požadavky na doložení statutu VO ve druhé polovině června 2017, a od počátku července 2017 zahájit příjem žádostí o zapsání na seznam VO s vyhodnocením podle termínů správního řádu. Je tedy v zájmu VO, aby sledovaly web MŠMT a včas připravily dokumenty, které by měly vycházet z pravidel Rámce společenství pro státní podporu VaVaI a zákona 13/2002 ve znění novel. Pro ty VO, které dnes řeší výzkumné projekty nebo projekty ze strukturálních fondů, by nemělo být doložení dokumentů nic obtížného, protože většinu těchto dokumentů již ve svém systému mají povinně zpracovanou.

Libor Kraus

prezident AVO

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.