Cena předsedy RVVI za propagaci a popularizaci VaVaI

grygar

Máte tipy na možné kandidáty na Cenu předsedy Rady (RVVI) za propagaci a popularizaci výzkumu, exp. vývoje a inovací?

Cena se uděluje fyzické osobě za významné dílo v oblasti rozvoje výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, včetně jeho propagace nebo popularizace, nebo fyzické osobě, která se významnou měrou zasloužila o propagaci nebo popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací tím, že publikovala, předávala nebo jinak populárně naučně šířila poznatky a znalosti v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovací.

Loni toto ocenění, s kterým se pojí odměna ve výši až 500 000 Kč, obdržel Jiří Grygar.

Návrh na udělení ocenění musí obsahovat:

  1. jméno a příjmení kandidáta,
  2. datum narození,
  3. životopis,
  4. popis celoživotně dosažených výsledků práce kandidáta a ohlasy doma a v zahraničí.

Případné nominace zasílejte do 13. června 2017 na adresu jproksch(at)spcr.cz

Martin Podařil

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.