E-infrastruktura CESNET neslouží pouze Akademii věd ČR

Nadstandardní vysokorychlostní přístup do Internetu, bezpečné prostředí pro ukládání dat či náročné výpočty, podporu spolupráce, správu identit a celou řadu dalších pokročilých služeb. To vše nabízí národní e-infrastruktura CESNET, kterou provozuje stejnojmenné sdružení.

Pro koho je?

Je dostupná nejen samotným členům sdružení, tedy tuzemským veřejným vysokým školám a pracovištím Akademie věd ČR, ale i dalším zájemcům, nejčastěji výzkumným organizacím rozličného zaměření: z oblasti přírodních věd, matematiky, fyziky, chemie, informatiky, ale i humanitních oborů. CESNET dokáže vyhovět jejich specifickým potřebám.

Přes 20 let, 31 služeb

Výkonnou počítačovou síť propojující vysoké školy a jednotlivé ústavy akademie věd, srovnatelnou s obdobně zaměřenými zahraničními sítěmi, začalo sdružení budovat krátce po svém založení v roce 1996. Dnes patří národní e-infrastruktura CESNET k nejvyspělejším evropským sítím vůbec. Díky tomu má tuzemská akademická obec k dispozici 31 poskytovaných služeb, včetně špičkového komunikačního prostředí, odpovídajících stále stoupajícím nárokům vědy a výzkumu. Odborníci z České republiky se tak mohou zapojit i do největších mezinárodních vědeckovýzkumných projektů.

Nadstandartní optická síť

Páteřní síť e-infrastruktury využívá pronajatá optická vlákna, která jsou osazována nejnovější dostupnou technologií s cílem dosáhnout co největšího přenosového pásma při minimálním zpoždění. Kapacita sítě je průběžně navyšována podle potřeb uživatelů. V současnosti páteřní síť umožňuje přenosovou rychlost v násobcích 100 Gb/s, CESNET už dokonce provádí experimenty s rychlostí 400 Gb/s. Díky této koncepci má síť dostatek přenosového pásma pro náročné vědeckovýzkumné aplikace a poskytuje služby s vysokou spolehlivostí. CESNET umí každému pracovišti doporučit na míru jejich optimální skladbu.

Gridové počítání

Důležitou součástí e-infrastruktury CESNET je národní gridová infrastruktura, tak zvané MetaCentrum. Gridem se rozumí velké množství počítačů, často geograficky vzdálených, pracujících na jednom úkolu. MetaCentrum zajišťuje propojení vědeckovýzkumných týmů s poskytovateli výpočetních zdrojů a datových úložišť v České republice. Zároveň je prostřednictvím projektů Evropské unie zapojeno do celoevropské gridové infrastruktury.

Multimédia

E-infrastruktura CESNET, ale i výsledky vlastního vývoje a výzkumu sdružení, neslouží jen specialistům pracujícím v laboratořích vědeckých ústavů. Postupně se prosazují i v běžném životě. Týká se to například vysokorychlostních přenosů ve vysokém rozlišení, tedy oboru, v němž CESNET patří k absolutní špičce. Svou práci pravidelně prezentuje na významných odborných fórech. Přenosy ve Full HD či 4K rozlišení, a to i v 3D provedení, umožňují sdílení dat na velké vzdálenosti při zachování obrazové kvality. Využívají je především lékaři, ale své uplatnění nacházejí třeba i v kinematografii.

Přenosy dat

Zatímco některé služby, dostupné na e-infrastruktuře CESNET, jsou určené pro nejnáročnější projekty, jiné usnadňují komunikaci širokému spektru uživatelů. Typickým příkladem je webová služba FileSender. Slouží pro předání souborů mezi dvojicí účastníků, kde alespoň jeden z nich musí být ověřen prostřednictvím akademické federace identit eduID.cz. V případě, že chcete obdržet soubor od někoho, kdo není ve federaci, můžete mu poslat pozvánku pro nahrání souboru. Soubor je v systému uložen jeden měsíc, poté je automaticky smazán. Velikost jednoho souboru přitom může dosáhnout až 500 GB. FileSender běžně používají studenti vysokých škol, zaměstnanci organizací připojených k e-infrastruktuře i další zájemci.

Chcete-li se o službách e-infrastruktury CESNET dozvědět více, navštivte stránky sdružení: https://www.cesnet.cz/ nebo se obraťte na kontakt ZDE.

GALERIE

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s