První jednání předsednictva AVO v roce 2017

Předsednictvo AVO se poslední lednový den sešlo poprvé v roce 2017. Jednání hostil VZLÚ v Praze.

Hlavními body jednání byly připomínky k novému programu TA ČR Národní centra kompetence (NCK), připomínky k Metodice hodnocení výsledků výzkumu a vývoje, aktuální situace příprav zákona o výzkumu a vývoji, problematika smluvního výzkumu, příprava nového zprAVOdaje, příprava dubnového Valného shromáždění a konference, účast AVO na Veletrhu Výzkum, vývoj a inovace v Brně, aktuální stav připravovaných i běžících projektů AVO a další.

Další jednání předsednictva AVO se uskuteční v březnu ve Výzkumném ústavu bramborářském v Havlíčkově Brodě a v dubnu pak proběhne tradiční Valné shromáždění a konference za účasti členů vlády. O detailech vás budeme brzy informovat.

Aktuální složení předsednictva si můžete prohlédnout ZDE. Nové složení předsednictva AVO se bude volit na dubnovém Valném shromáždění.

Martin Podařil

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.