Rut Bízková povede Středočeské inovační centrum

RB AVO

Středočeské inovační centrum (SIC) od února povede bývalá ministryně životního prostředí Rut Bízková. Ve funkci vystřídá Václava Chytila. „O jmenování nové ředitelky rozhodlo představenstvo spolku SIC,“ řekla Helena Frintová z krajského úřadu. Bízková působila v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži, ve společnosti ČEZ a na ministerstvech průmyslu a životního prostředí. Několik let byla náměstkyní ministra životního prostředí a ve vládě Jana Fischera krátce také ministryní. V posledních čtyřech letech byla předsedkyní Technologické agentury České republiky, která podporuje aplikovaný výzkum a vývoj. Po odchodu z této funkce pracovala jako konzultantka v oblasti ochrany životního prostředí, energetiky, výzkumu, vývoje a inovací.

„Paní Rut Bízková má rozsáhlé zkušenosti s veřejnou správou v oblasti vědy, výzkumu a inovací. Kombinace jejích zkušeností s činností našich mladých kolegů, kteří v SIC pracují, povede k tomu, že se SIC může během několika let stát špičkovým inovačním centrem České republiky,“ komentoval jmenování Rut Bízkové do funkce ředitelky SIC radní Věslav Michalik.

„Vnímám své nové působení v SIC jako logické pokračování dosavadní práce v Technologické agentuře ČR. V TA ČR jsme usilovali o podporu výzkumu, který je skutečně užitečný pro společnost. S kolegyněmi a kolegy v SICu máme příležitost právě toto dál rozvíjet, aby středočeské firmy našly pomoc při svých inovacích a byly stále úspěšnější a aby se lidem v kraji dobře žilo, protože veřejná správa bude mít pro ně užitečná řešení. Ta více, než se možná na první pohled zdá, záleží na dobrých aplikacích výsledků bádání,“ dodala Rut Bízková.

Zdroj: ČTK

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.