Předsednictvo AVO se sejde ve VZLÚ

AVO seminar 26.4.2016 30

Jak lépe aplikovat výsledky výzkumu a vývoje? Jak zvýšit kvalitu českých výzkumných organizací a jak je více přizpůsobit praxi, aby u nich podnikatelé výzkum objednávali? Jak taková spolupráce vypadá jinde v Evropě? Jak větší spolupráci pomoci například větším důrazem v hodnocení výzkumných organizací? Jak zvýšit zapojení do mezinárodních programů výzkumu a vývoje?

To vše a mnohem více bude předmětem diskuze prvního jednání předsednictva AVO v roce 2017, které se uskuteční poslední lednový den ve Výzkumném a zkušebním leteckém ústavu v Letňanech.

Předsednictvo je řídicím orgánem Asociace výzkumných organizací voleným z členů AVO.

vzlu

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.