V Třineckých železárnách zasedalo předsednictvo AVO

Pravidelné zasedání předsednictva Asociace výzkumných organizací (AVO) se uskutečnilo 22. června, tentokrát v Třineckých železárnách. Členy AVO jsou kromě Třineckých železáren i dceřiné společnosti VÚHŽ a Materiálový a metalurgický výzkum.

clanek Hutník

Článek v časopisu Hutník

Předsednictvo v Třineckých železárnách přivítal vedoucí oddělení Výzkum a správa průmyslového vlastnictví Radek Herman, který je členem předsednictva za Třinecké železárny. Kromě pravidelné agendy se předsednictvo zabývalo problematikou hodnocení výzkumných organizací, národní a regionální inovační strategií, podporou spolupráce výzkumných organizací s firmami, problematikou účelové podpory výzkumu a vývoje, kolaborativním výzkumem jako jednou z forem spolupráce výzkumných organizací a firem a také spoluprací AVO a Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Člen kontrolní komise předsednictva AVO Jaroslav Pindor přítomné seznámil s průběhem a výsledky mezinárodní výstavy technických inovací, patentů a vynálezů Invent Arena, která se uskutečnila týden před jednáním Třinci. Prezident AVO Libor Kraus na závěr zasedání předsednictva zdůraznil, že se postupně daří zvyšovat význam aplikovaného výzkumu a vývoje pro konkurenceschopnost firem v ČR. V této souvislosti vyzdvihl důležitost spolupráce všech subjektů v oblasti výzkumu a vývoje.

Řada členů předsednictva se následný den zúčastnila konference pořádané k 70 letům od založení společnosti Materiálový a metalurgický výzkum.

Zdroj: Hutník

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.