Novela zákona o výzkumu zavádí seznam výzkumných organizací a zjednodušuje administrativu

Zavedení seznamu výzkumných organizací nebo zjednodušení administrativy zavádí novela zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Novela také reaguje na změnu evropských předpisů. Novelu podepsal 7. června 2016 prezident Miloš Zeman, platit začne patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů.
Seznam výzkumných organizací vedla vládní Rada pro výzkum, vývoj a inovace už nyní, tato povinnost ale nebyla zanesena v zákoně. Díky novým předpisům budou také žadatelé o podporu na výzkum muset předkládat méně údajů než doposud. Jednodušší bude i vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích.

Jsem rád, že je konečně na světě závazný seznam výzkumných organizací, za který jsme dlouho bojovali,“ řekl prezident AVO Libor Kraus.

Novela má pouze technický ráz, zásadní změny ve fungování vědní politiky přinese nový zákon o podpoře vědy a výzkumu. Díky němu by mělo vzniknout ministerstvo pro vědu, výzkum a inovace, které sjednotí řízení a financování vědy v ČR,“ uvedl místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek. Věcný záměr nového zákona v současnosti projednává Legislativní rada vlády.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.