Cena ministra zemědělství za nejlepší výsledek VaV

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd ve snaze podpořit tvůrčí aktivity vědeckých pracovníků za vynikající výsledky výzkumu a experimentálního vývoje s významným přínosem pro české zemědělství, potravinářství, lesnictví a vodní hospodářství, vyhlašuje veřejnou soutěž o nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje „Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2016“.

jurecka_marian

Podmínky pro vyhlášení a vyhodnocení soutěže o udělení ocenění za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje (dále jen „ocenění“), náležitosti, termín a způsob podávání návrhů na ocenění stanoví Statut ocenění a Jednací řád hodnotící komise, vydaný Ministerstvem zemědělství dne 29. 2. 2016.

Návrhy na ocenění je nutné předložit na sekretariát odboru výzkumu, vzdělávání  a poradenství Ministerstva zemědělství (Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město), a to do 22. dubna 2016 nejpozději do 15.00 hodin. Návrhy musí být doručeny v uzavřené obálce, na které bude nadepsán text: „Neotvírat – ocenění VaV za realizovaný výsledek 2016“. Za rozhodující bude v případě zaslání poštou nebo kurýrní službou považováno datum doručení, nikoliv datum odeslání!

Ze soutěže budou vyřazeny návrhy doručené po termínu uzávěrky přijímání návrhů a návrhy, které nebudou splňovat požadované náležitosti.

Statut_a_jednaci_rad_realizovany_vysledek_2016

Prihlaska_do_souteze_realizovany_vysledek_2016

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s