Průmysl 4.0 v praxi

Ministerstvo průmyslu a obchodu a Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest ve spolupráci s VIDA! science centrem si vás dovolují pozvat na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, která se uskuteční 25.2.2016 v Brně.

Cílem konference je seznámit posluchače s hlavními rysy nastupující průmyslové revoluce. Účastníci získají vědomosti o tom, jak jsou již dnes uplatňovány principy Průmyslu 4.0 v praxi a kam směřuje výzkum a vývoj v této oblasti. V rámci konference bude také za přítomnosti ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka představena iniciativa Průmysl 4.0 významnými zástupci klíčových institucí průmyslového a výzkumného prostředí v České republice.

Účast na konferenci je bezplatná. Vzhledem k omezené kapacitě prostor je však účast pouze pro registrované. Z tohoto důvodu svou účast, prosím, potvrďte nejpozději do pátku 19. února 2016 na e-mailovou adresu roman.pasek@czechinvest.org. V přihlášce uveďte jméno účastníka, pozici, název společnosti, telefonní číslo a svůj e-mail.

Více informací naleznete v přiložené pozvánce a předběžném, zjednodušeném programu akce. Detailní program bude registrovaným účastníkům rozeslán v dostatečném předstihu před akcí.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s