Tato republika potřebuje dlouhodobě stabilní vizi

To tvrdí v rozhovoru pro týdeník Ekonom (č. 37) Radomír Zbožínek, člen představenstva společnosti Tajmac-ZPS.

tajmac obr

Uvítala by společnost Tajmac-ZPS, kdyby stát více podporoval aplikovaný výzkum? A jakou formu podpory byste si představovali?

Nemá cenu válčit mezi základním a aplikovaným výzkumem. Obojí je důležité. Tato republika však potřebuje jasnou vizi, které obory budou tvořit hrubý domácí produkt. Pokud bude existovat dlouhodobě stabilní vize, která se nebude měnit s každou novou vládou, půjde o základní předpoklad, aby se stanovila rovnováha mezi základním a aplikovaným výzkumem. Tato země potřebuje obojí, pouze je to nutné vybalancovat tak, aby to bylo objektivní a spravedlivé. Na rozdíl od mnoha kolegů zastávám názor, že prostředků na vědu a výzkum není málo, jen jsou špatně strukturované. Kdyby byl zafixovaný dlouhodobý trend, vedlo by to k tomu, že na obou stranách barikády by odpadly některé projekty a zbytečně proinvestované peníze. Přitom si myslím, že největší podporu by měli získat ti, kteří jsou v čele pelotonu.

A proč podporovat právě ty, kterým se beztak dobře daří?

Protože v čele pelotonu nejvíce fouká. Ten, kdo jede ve žlutém trikotu, nemůže celý závod vyhrát sám, pokud nemá podporu svého mateřského týmu. Nelíbí se mi dosavadní alibistická praxe, kdy každému něco dáme, každému něco pocukrujeme; je to neefektivní. Na přelomu tisíciletí přitom řešili v Německu stejný problém. Také tam si podnikatelé stěžovali na nedostatek peněz pro aplikovaný výzkum, na nedostatek učňů, konstruktérů a technologů. Dnes těží z toho, že se drží dlouhodobých vizí, mají v tom pořádek a nemění to každý rok. To bychom měli okopírovat, včetně systému duálního vzdělávání. Podpora technického vzdělávání není namířena proti či na úkor humanitních směrů. Existuje totiž reálné nebezpečí, že bez této podpory technické obory zaniknou a průmysl ztratí výkonnost, kterou doposud má a která přináší prospěch celé společnosti. Musíme také trvale oslovovat rodiče, vtáhnout je do celého systému vzdělávání a přesvědčovat je, že dělat v průmyslu není nic zahanbujícího. Jde to však zatím velmi těžce.

Ve stejném čísle se k aplikovanému výzkumu vyjadřuje také Oldřich Paclík, ředitel Svazu strojírenské technologie: “Za stěžejní moment považuji, aby Česká republika v daleko větší míře podporovala aplikovaný výzkum a tím zvyšovala svou konkurenceschopnost. To je klíčový problém. My nemůžeme donekonečna spoléhat na to, že nalezneme nové, méně náročné trhy, že od nás bude někdo donekonečna kupovat zboží jen proto, že hovoříme příbuzným jazykem a máme nějaké vazby z minulosti. Musíme nabízet co nejkvalitnější produkty s nejlepším poměrem výkonu a ceny. Jedinou cestou k tomu je kvalitní aplikovaný výzkum a podpora inovací. V tomto ohledu je Česká republika strojírenství hodně dlužná a politiku v této oblasti by bylo třeba přehodnotit, aby zde byla podobná profesionální podpora výzkumu, jaké se těší například německé firmy.”

zdroj: Ekonom

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s