Výroční zprávy významných institucí z oblasti vědy a výzkumu

VZ vsechny

Prohlédněte si výroční zprávy Technologické agentury ČR, Grantové agentury ČR, Akademie věd ČR, Technologického centra AV ČR a Asociace výzkumných organizací za rok 2014:

– Výroční zpráva TA ČR 2014

– Výroční zpráva GA ČR

– Výroční zpráva AV ČR 2014

– Výroční zpráva TC AV

– Ročenka AVO 2015

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.