Problémy a udržitelnost regionálních výzkumných center

Českou republiku čeká výrazný pokles zdrojů pro vědu a výzkum po roce 2020. Celkové finance klesnou díky ukončení strukturálních fondů zhruba na třetinu současných. To bude mít výrazný dopad na státní rozpočet.  Z tohoto důvodu je třeba začít vést debatu o nastavení programů aplikovaného výzkumu, především pak programů Technologické agentury ČR Epsilon a Centra kompetence a programu Trio Ministerstva průmyslu a obchodu, které budou hlavními zdroji výzkumných center a ústavů zaměřených na aplikovaný výzkum.

První taková debata proběhla na Ministerstvu dopravy v úterý 14. července, kdy se u jednoho stolu sešli zástupci Úřadu vlády ČR se zástupci regionálních výzkumných center. Účelem setkání bylo nastartování dlouhodobé diskuze o programech aplikovaného výzkumu v letech 2017 – 2020, sektorové podobě výzev z programů Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) a Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a zjištění aktuálních problémů, které tlačí výzkumná centra.

uv

Jednání řídil náměstek Arnošt Marks, který zástupce výzkumných center přivítal slovy: „Regionální výzkumná centra vítám jako významnou část kapacit v aplikovaném výzkumu a jsem rád, že můžeme dnešním setkáním zahájit dlouhodobou debatu o budoucnosti aplikovaného výzkumu.“

Slova v diskuzi se chopil také prezident AVO Libor Kraus, který shrnul hlavní problémy: „Výzkumná centra byla budována tak, aby pomáhala rozvoji české ekonomiky. S tím se však v nových programech nepočítá. Centra se tedy nacházejí v jakémsi vakuu. Nevědí, co mají dělat a co po nich stát vůbec chce. Jinými slovy mají plavat, ale neví kam a jak dlouho.“

Celé jednání shrnul prezident AVO Libor Kraus v následujícím videu:

Debaty se postupně zúčastnili prezident AVO Libor Kraus, Miroslav Václavík (VÚTS), Jaroslav Pindor (Materiálový a metalurgický výzkum), Lukáš Hartych (Membrain), Radek Zbořil (Univerzita Palackého Olomouc), Miroslav Pekař, Lucie Hrbková (Vysoké učení technické v Brně), František Svoboda, Luděk Hynčík (Západočeská univerzita Plzeň), Pavel Žlábek (Regionální technologický institut), Petr Tůma (Technická univerzita Liberec), Pavel Krečmer (Vysoké učení technické v Brně), Jana de Merlier (Fyzikální ústav AV) a Martin Podařil (AVO).

Jednání se zúčastnila také nová vědecká atašé České republiky v Izraeli Delana Mikolášová, která tak získala zajímavý pohled na aktuální problémy českých výzkumných center.

Odkaz na oficiální článek na webu http://www.vyzkum.cz ZDE

Martin Podařil (AVO)

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.