Výzkumníci, vzhůru do Bruselu!

Evropský parlament vyhlásil výzvu k zapojení  výzkumných pracovníků a vědců do iniciativy MEP – Scientists Pairing Scheme 2015, v jejímž rámci dostanou příležitost spolupracovat s členy Evropského parlamentu. Cílem iniciativy je prohloubit vzájemné porozumění mezi členy EP a vědeckou komunitou, které je přínosné pro obě strany, zejména při tvorbě evropských politik. Podrobné informace včetně požadovaných náležitostí a přihlašovacího formuláře  jsou uveřejněny zde. Výzva je určena pouze pro jednotlivé výzkumníky či vědce, nikoli organizace.

Příjem přihlášek končí 31. července 2015.

zdroj: h2020.cz

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.