Ex-post evaluace programů politiky soudržnosti 2007-2013

Evropská komise, Generální ředitelství Evropské komise pro regionální a městskou politiku (DG REGIO) a Generální ředitelství Evropské komise pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování (DG EMPL) zahájily projekt, jehož cílem je vyhodnotit efektivnost a účinnost systémů pro implementaci politiky soudržnosti ve všech členských státech EU v programovém období 2007 – 2013.

Součástí realizace výše uvedeného hodnocení je rovněž dotazníkové šetření, které je dostupné online ZDE

Dotazník je zaměřen na hlavní oblasti implementačního systému (programování, výběr projektů, dodržování pravidel způsobilosti a právního rámce pro zadávání veřejných zakázek, finanční řízení a kontrola, monitorování, hodnocení a reporting) a poskytuje možnost sdílet poznatky o průřezových tématech, jako je administrativní zátěž a další aspekty fungování mechanismu financování politiky soudržnosti.

Dotazník je navržen takovým způsobem, aby jeho vyplnění nezabralo příliš času a úsilí: respondenti si mohou ve většině případů vybrat otázky, na které chtějí reagovat. V dotazníku je možné se snadno orientovat a je k dispozici na většině přenosných zařízení, včetně telefonu a tabletu.

S cílem zvýšit počet odpovědí a tím i úspěšnost dotazníkového šetření, bychom Vás rádi požádali o vyplnění a odeslání on-line dotazníku.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s