Inovační think-tank se poprvé sešel

Česká republika přerušila trend dohánění nejvyspělejších zemí Evropy a od roku 2008 je nepřetržitě ztrácíme z dohledu. Zejména v pilířích Inovace a Instituce se propadáme nejen vůči ostatním (pozice), ale i absolutně (hodnota indexu)!

V pilíři Inovace jde hlavně o kvalitu výzkumných institucí a jejich nedostatečnou spolupráci s firmami z České republiky a o neochotu veřejného sektoru k inovativním řešením. V pilíři Instituce pak zejména o překážky vládních regulací, vymahatelnost práva a pokles důvěry v politiku.

Proto Technologická agentura ČR iniciovala vznik think-tanku, který bude pravidelně diskutovat nad budoucími výzvami a trendy a jehož cílem je především dávat odpovědi na klíčové otázky.

ITT 1setkani

Inovační think tank je platforma pro diskusi odborníků. Cílem je zprostředkovat odbornou debatu o tom, jak udělat z Česka prosperující ekonomiku s vysokou životní úrovní. Důvody proč tuto debatu ČR potřebuje, je rostoucí rychlost a složitost změn ve světě a rizika, které tyto změny vytvářejí. Ta mohou podkopat nejen růst naší země, ale také již dosaženou úroveň.

Výsledkem diskuse o žádoucí budoucnosti ČR jsou následující ambice:

  1. Česko jako země, kde chci bydlet.
  2. Atraktivní země pro talenty.
  3. Rostoucí počet (globálně) úspěšných firem.

Jako nosné téma byla zvolena 4. průmyslová revoluce. V dalších úrovních debat se budou řešit konkrétní otázku na makro a mikro úrovni spojené s příležitostmi, hrozbami a dopady tohoto fenoménu.

Další setkání Inovačního think-tanku proběhne na podzim. Mezi tím bude probíhat analytická práce na zvolených otázkách a diskuse na kulatých stolech v regionech. Více informací naleznete ZDE

Rozdělovník:

Roman Šiser – ITT, Jan Marek, Miroslav Daněk, Veronika Kramaříková – Úřad vlády ČR, Jan Michal, Zdeněk Čech – Zastoupení Evropské Komise v ČR, Jiří Krechl – Czechinvest, Libor Kraus – Asociace výzkumných organizací (AVO), Ivana Svojtková – Ministerstvo pro místní rozvoj, Jaroslav Šulc – Českomoravská konfederace odborových svazů, Martin Frélich – Hospodářská komora, Karel Šperlink – Asociace inovačního podnikání, Denisa Bursová, Dan Jiránek – Svaz měst a obcí, Martin Srholec – Akademie věd, Dalibor Tatýrek – Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací, Pavel Ripka – Rada vysokých škol, Pavel Csank – Svaz průmyslu a dopravy a Jihomoravské inovační centrum, Milada Kunčíková – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, František Hýbner, Jan Prokš – Českomoravská elektrotechnická asociace. Martin Podařil.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.