European Satellite Navigation Competition 2015

V dubnu letošního roku byl zahájen již dvanáctý ročník mezinárodní soutěže European Satellite Navigation Competition ESNC s cílem vybrat nejlepší nápady využívající družicové navigační systémy v nejrůznějších oblastech lidské činnosti. Soutěž je určena nejen společnostem a podnikatelům, ale také univerzitám, výzkumným ústavům i jednotlivcům. Do soutěže může být přihlášen jakýkoli nápad, systémové řešení nebo prototyp v různé fázi vývoje a jedinou podmínkou je, že soutěžící nápad musí, alespoň v minimální míře, využívat družicové navigační systémy.

esnc15_neutral-logo_4c_darkbg

V rámci soutěže se vyhlašuje regionální vítěz České republiky, který obdrží následující ceny:

  • Individuálně přizpůsobené poradenství v oblasti uplatnění vítězného nápadu, podnikání, marketingu, duševního vlastnictví a dotačních programů.
  • Kancelář/laboratoř ve Vědeckotechnickém parku VZLÚ – bezplatně po dobu 6 měsíců. V případě pokračování užívání po uplynutí uvedených 6 měsíců poskytne VZLÚ po dobu dalších 12 měsíců 30% slevu na nájemném.
  • Bezplatné provedení zkoušek    VZLÚ disponuje řadou zkušebních zařízení pro kvalifikaci výrobků pro letecké, kosmické i běžné použití. VZLÚ bezplatně provede vibrační, klimatické nebo termovakuové zkoušky vítězného řešení.

Soutěžící, kteří obsadí druhé a třetí místo obdrží:

  • Individuálně přizpůsobené poradenství v oblasti uplatnění vítězného nápadu, podnikání, marketingu, duševního vlastnictví a dotačních programů.

Vítěz regionálního kola dále dostane příležitost představit svůj nápad na slavnostním vyhlášení soutěže na podzim v určené evropské metropoli a zároveň postoupí do klání o vítězství v celé soutěži. Pro celkového vítěze je pak připravena peněžitá odměna ve výši 20 000 EUR, dohromady s možností realizovat svůj nápad v rámci šestiměsíčního inkubačního programu v regionu dle svého výběru.

Jednotlivé nápady také mohou soutěžit o jednu ze šesti speciálních cen, které vyhlašuje Evropská GNSS agentura GSA, Evropská kosmická agentura ESA, Německá kosmická agentura DLR, Spolkové ministerstvo dopravy a datových sítí spolu se Spolkovým ministerstvem hospodářství a energie, dále o zvláštní cenu „GNSS Living Lab Prize“ a nakonec pouze pro studenty existuje tzv. „University Challenge“.

Soutěžní nápady je možné od 1.dubna do 30.června 2015 průběžně ukládat do uživatelsky přátelské on-line databáze.

Organizátorem soutěže v ČR je Ministerstvo dopravy ČR, Odbor  ITS kosmických aktivit a VaVaI. Partnerem této soutěže je Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., který se spolupodílí na organizaci soutěže a je sponzorem regionálních cen.

V letošním roce se soutěže účastní 23 regionů.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s