Závěrečná zpráva IPN Metodika – stanovisko AVO

Konference pořádaná týmem IPN Metodiky 14. května 2015 v Olomouci  ukončila angažmá společnosti Technolopolis v přípravě nové metodiky hodnocení výzkumných organizací ČR.  Finální návrh IPN Metodiky přistupuje k  základnímu i aplikovanému výzkumu  vyrovnaněji než v prvním návrhu. Neméně důležitá teď bude jeho implementace.

Přednášky zástupců společnosti Technopolis sumarizovaly koncepční přístup k hodnocení s důrazem na změny finálního návrhu realizované v reakci na připomínky odborné veřejnosti.  Pro výzkumné organizace profilující se v oblasti aplikovaného výzkumu je dobrou zprávou, že finální návrh metodiky klade na výstupy aplikovaného výzkumu mnohem vyšší důraz, než v první verzi prezentované začátkem roku v Pardubicích.

Zástupci AVO se vždy vyjadřovali kladně k navrhovanému principu  peer review, je v zájmu AVO vytvořit stabilní systém financování výzkumu a vývoje, který umožňuje strategické plánování. Navrhovaný systém sebehodnocení, který podle slov zástupců Technolopolisu je nedílnou součástí řízení výzkumných organizací ve 21. stol. může přinést řadu podnětů a zlepšit výkonnost českých výzkumných organizací.  Prof. Jitka Moravcová vyjádřila názor, že analýzy zpracované společností Technolopolis vystačí na několik let. Další analýzy pak vzejdou z velkého pilotu.

Nicméně stěžejní role politické reprezentace při implementaci vytvořeného návrhu v celku či jeho části, jeho modifikace a především konkrétní způsob provedení byla také v Olomouci několikrát akcentována v prezentacích, stejně tak i v diskusi. Opakovaně bylo ze strany členů realizačního týmu IPN Metodiky poukazováno na vlažný zájem státní správy o tento projekt.

zajimave cislo metodika

Letošní rok si AVO připomíná 25 let podpory a „boje“ v barvách aplikovaného výzkumu. Současně platná metodika neplní očekávání, IPN Metodika představuje alternativu. Oproti prvnímu návrhu se podařilo narovnat podmínky pro aplikovaný výzkum.  S poklesem prostředků na výzkum a vývoj  roste konkurence. Je tedy potřeba pokračovat v komunikaci a podpoře aplikovaného výzkumu. Znovu tedy apel na členskou základnu – hlas předsednictva nestačí.

Jan Nedělník, místopředseda AVO

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.