Jak nastavit inovační systém: švýcarský model pro Česko?

Švýcarsko je na světové špici ve vědě i inovacích. Spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem ve výzkumu zde funguje příkladně. Tento úspěch je dán reformami inovačního systému, které jsou průběžně po léta rozvíjeny. Česká republika je nyní v otázce nastavení a kultivace inovačního systému na dalším rozcestí. Rozhodnutí, která mají po delší době padnout, budou mít zásadní vliv na to, kterým směrem se Česko vydá. Inspirace a poučení z úspěšné země jsou tudíž na místě.

Inovace - Swiss model obr

Datum: 2. června 2015
Čas: 14:00 – 17:00
Místo: CERGE-EI, Politických vězňů 7, Praha 1

Panelisté:
Alexander Bieri, Roche
Martin Srholec, IDEA think tank při CERGE-EI
Martin Bunček, Technologická agentura ČR
Arnošt Marks, Rada pro výzkum, vývoj a inovace
Libor Kraus, Asociace výzkumných organizací
Richard Kapsa, Sotio a.s.
Tomáš Jungwirth, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Zdeněk Hostomský, Institut organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

Kapacita místnosti je omezena, proto vás prosíme o vyplnění krátkého registračního formuláře.

Po semináři a diskuzi následuje recepce.

Pracovním jazykem je angličtina. Simultánní tlumočení do českého jazyka zajištěno.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.