Nový školicí kurz ukáže firmám, jak efektivně řídit inovační proces

V minulém roce proběhla příprava a pilotáž specializovaného vzdělávacího kurzu zaměřeného na oblast inovací. Nyní je tento modulový kurz připraven ke svému využití a v nejbližších měsících budou proškoleny první firmy.

Kurz je určen především společnostem, které se zabývají vývojem vlastních produktů, spolupracují s výzkumnou sférou a inovace jsou pro ně nedílnou součástí firemní strategie. Vytvoření tohoto specializovaného kurzu umožnil projekt „Inovace do praxe“ (CZ.1.07/3.2.04/05.0024), který realizuje Podnikatelské a inovační centrum BIC Brno za finanční podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Přípravu školení a veškerých vzdělávacích materiálů měli na starosti zkušení odborníci, kteří se v oblasti inovací pohybují řadu let, mimo jiné Jiří Malůšek (expert patentové a známkové kanceláře Kania Sedlák Smola), Dagmar Vávrová (vedoucí Útvaru transferu technologií VUT v Brně), Patrik Reichl (ředitel regionální kanceláře CzechInvest), Milan Venclík (spoluzakladatel JIC a spoluautor projektů jako CEITEC či ICRC) nebo Eva Janouškovcová (ředitelka Centra pro transfer technologií Masarykovy univerzity).

Kurz zahrnuje pět jednodenních vzdělávacích modulů. První modul „Předvídání vývoje technologií“ (Technology Foresight) se zabývá například metodami a technikami předvídání a prognózování vývoje technologií. Druhý modul „Financování inovací“ přibližuje širokou škálu možností, jak finančně podpořit inovace ve firmě (např. strukturální fondy, daňové odpočty na VaV či mezinárodní programy podpory VaV).

Třetí modul „Marketing a obchod – umění prodat inovaci“ pojedná například o specificích obchodu s VaV produkty nebo účastníky naučí, jak správně sestavit obchodní či marketingový plán. Ve čtvrtém modulu „Jak ochránit inovace“ se účastníci dozvědí, jak ochránit průmyslové vlastnictví
a inovační proces, co jsou to patenty, průmyslové vzory či ochranné známky, jak je využívat nebo jaké jsou jejich výhody a nevýhody. Poslední pátý modul „Transfer technologií a komercializace“ představí nástroje pro efektivní transfer technologií a komercializace či specifika spolupráce s výzkumnými institucemi.

Více informací naleznete na webových stránkách www.bicbrno.cz

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s