Podniky v EU investují málo do výzkumu

Investice společností se sídlem v EU do výzkumu a vývoje vzrostly v roce 2013 i přes nepříznivé hospodářské podmínky o 2,6 %. Oproti předchozímu roku, kdy dosáhl 6,8 %, se však tento nárůst zpomalil. Nedosahuje ani celosvětového průměru za rok 2013 (4,9 %) a zaostává za hodnotami společností v USA (5 %) a v Japonsku (5,5 %).

Tyto výsledky byly aktuálně zveřejněny v letošním Srovnávacím přehledu EU týkajícím se investic průmyslových podniků do výzkumu a vývoje vypracovaném Evropskou komisí, který analyzuje 2 500 nejvýznamnějších podniků z celého světa, jež celkem představují přibližně 90 % všech výdajů podniků na výzkum a vývoj. Z údajů vyplývá, že společnosti se sídlem v EU (633) v roce 2013 investovaly 162,4 miliardy eur, zatímco společnosti v USA (804) věnovaly na investice 193,7 miliardy eur a společnosti japonské (387) pak 85,6 miliardy.

Stáhněte si Srovnávacím přehled EU R&D Scoreboard 2014

První místo v celosvětovém žebříčku obsadila automobilka Volkswagen z EU, která do výzkumu a vývoje investovala celkem 11,7 miliardy eur (nárůst o 23,4 %). Na druhém a třetím místě žebříčku se umístily společnosti Samsung (Jižní Korea) a Microsoft (USA).

top10 VaV investoru

Automobilový průmysl, v němž investice nadále rostly o 6,2 %, představuje celou čtvrtinu celkových investic do výzkumu a vývoje ze strany společností zahrnutých do srovnávacího přehledu EU. Naopak technologicky vyspělá odvětví, jako jsou farmaceutický průmysl nebo technické vybavení a zařízení, zaznamenala slabší růst, čímž celkovou průměrnou výši investic do výzkumu a vývoje v Evropě snížila.

Co se týče společností se sídlem v EU, 97 % celkových investic do výzkumu a vývoje pochází od společností z deseti zemí. K celkovému výsledku do značné míry přispívají podniky sídlící ve třech zemích, totiž v Německu, Francii a Spojeném království, které představují více než dvě třetiny celkové hodnoty. V Německu a Spojeném království investice podniků dále rostly nadprůměrným tempem (5,9 % a 5,2 %), kdežto investice francouzských společností se snížily (–3,4 %).

V některých zemích míru investic do výzkumu a vývoje výrazně ovlivnil pokles investic u několika velkých společností. To je případ společnosti Nokia (–17,1 %) nebo STMicroelectronics (–19,2 %), které měly významný dopad na celkové investice ve Finsku (–11,6 %) a v Nizozemsku (–0,1 %), jež se řadí k nejlepším deseti zemím v Evropě.

Naopak u jiných podniků, které byly zahrnuty do přehledu a mají sídlo v určité zemi EU, investice do výzkumu a vývoje přesáhly celosvětový průměr, konkrétně v Irsku (13,6 %) a v Itálii (6,4 %), nebo průměr EU, konkrétně ve Španělsku (4,4 %).

Z České republiky byly do průzkumu zahrnuty dvě společnosti – ČEZ a České dráhy.

Zdroj: EU R&D Scoreboard 2014, BusinessInfo.cz

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s