Češi rádi chodí pro informace o výzkumu a vývoji na web

Veřejnost může získávat informace o výzkumu a vývoji z různých médií. Některá zajímavá zjištění v této oblasti přinesl speciální průzkum Eurobarometer (Responsible Research and Innovation) uskutečněný v roce 2013 v členských zemích EU. (Viz graf)

Češi oproti obyvatelům EU jako celku zřetelně méně využívají pro získání informací o výzkumu klasických médií, jakými jsou televize či noviny. Ostatně tato média v ČR jsou popularizaci výzkumu hodně dlužna, a to i díky svým postupným obsahově „bulvarizačním“ tendencím. Naopak mnohem více Češi využívají ve srovnání s obyvatelstvem EU webových stránek (38 % Čechů oproti 32 % Evropanů). Jde například o naprosto opačnou situaci než v sousedním Německu. Využití webu v ČR k získání informací o výzkumu je ve srovnání s populací v Německu vyšší o celých 10 procentních bodů. Oproti Rakousku dokonce o 18 procentních bodů, ve srovnání s Polskem o 10 procentních bodů. V případě preference tohoto zdroje se více blížíme skandinávským zemím a jsme určitou výjimkou středoevropského a východoevropského regionu. Pokud jde o sociální sítě a blogy jako zdroj informací o výzkumu, zde se nacházíme stále pod úrovní naprosté většiny zemí EU.

V daném kontextu nelze však přehlédnout, že se cca 70 % českých respondentů necítí být dobře informováno o výzkumu a vývoji (vědě a technologiích), zatímco na úrovni EU je to 58 %. Navíc v české populaci je nepříznivou skutečností, že v odpovědi na jinou otázku až 2/3 dotázaných vyjádřilo nezájem o danou oblast (v případě celé EU je to 46 %).

Graf: Kde získáváte informace o vývoji v oblasti vědy a technologií (možnost více odpovědí). Zdroj: Special Eurobarometer 401

graf Eurobarometr

Pozitivně je proto třeba hodnotit pozornost, kterou v posledních letech věnuje AVO svým webovým stránkám a vůbec popularizaci výzkumu. Uvedená zjištění signalizují pro členy AVO i příležitost a výzvu zveřejňovat ještě více na stránkách AVO své zajímavé výzkumné výsledky a prezentovat je tak rostoucímu počtu návštěvníků tohoto webu. AVO se také zapojilo jako partner již do řady projektů orientovaných na popularizaci VaV. V současné době je to projekt OP VK „Propagace a popularizace výzkumu a vzdělávání v oblasti bioenergetiky“.

Karel Mráček

člen předsednictva AVO

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s