Interní audit 2.0 může výzkumné ústavy provázet změnou

Společnost EY realizovala ve Výzkumném ústavu zemědělské techniky, v.v.i. (VÚZT) pilotní projekt, během něhož využila principy svého konceptu moderního Interního auditu 2.0 pro hodnocení vnitřního řídicího a kontrolního systému. Tento přístup se zaměřuje na hledání a využití potenciálu pro další rozvoj organizace, nikoliv na pouhé nalézání nedostatků. VÚZT tak může výsledky projektu použít pro nastartování potřebných změn a svou další transformaci.

Smyslem projektu bylo vyzkoušet, zda se principy řízení a kontroly, které fungují v komerčních společnostech, dají aplikovat do státních a navíc výzkumných organizací, tedy do sféry, která je prozatím v podstatě nekomerční. „Průběh a výsledky projektu prokázaly, že přístup k internímu auditu, který nelpí na formulářích a směrnicích, ale zaměřuje se na potřeby auditované oblasti a vedení společností, je důležitým prvkem jakékoliv společnosti či organizace, včetně veřejných výzkumných, pokud je koncipován jako užitečná služba pro vlastníky a management. Vzhledem k zaměření na hledání potenciálu rozvoje je vhodný především v dobách transformace a změn,“ vysvětluje podstatu nového konceptu Josef Severa, partner pro oblast služeb interního auditu EY ve střední a jihovýchodní Evropě.

Vlastní projekt probíhal tak, že na základě cílené diagnostiky bylo zhodnocení řídicího a kontrolního systému směrováno do oblastí strategie, způsobu řízení ústavu, projektového řízení a řízení lidských zdrojů. Hlavními auditními technikami byly rozhovory a workshopy se zaměstnanci (tzv. konzultační auditing), které nepotřebují tvrdé ujišťování, ale soustředí se na změnu a její implementaci. Z workshopů s širším vedením VÚZT pak vyplynula největší potřeba změny v plánování vytížení zaměstnanců, získání uplatnění VÚZT v tzv. jiné a další činnosti a motivaci lidí. Další úsilí nad tvorbou akčního plánu změny bylo proto směrováno při zapojení vedení a zástupců VÚZT do těchto bodů.

Marek Světlík, ředitel VÚZT, hodnotí přínosy pilotního projektu: „Moderní výzkumné organizace se flexibilně přizpůsobují požadavkům trhu a mimo výzkumné činnosti rozšiřují také podnikatelskou kulturu a otevřenost ke změnám. Naše organizace prochází od roku 2013 podobnými změnami a zavedla mimo jiné projektové řízení organizace. V průběhu realizace projektu v našem výzkumném ústavu jsme se zaměřili na oblasti strategického plánování, řízení priorit a projektové řízení výzkumných úkolů. Výsledky pilotního projektu předčily očekávání především v oblasti zlepšení projektového řízení a nastavení motivačního systému. Výsledky spolupráce s firmou EY uplatníme v budoucnu také v transferu znalostí do aplikační sféry, což považuji za jeden z klíčových faktorů zvýšení konkurenceschopnosti naší organizace v dalším období.“

O Interním auditu 2.0

Interní audit 2.0 je novým trendem, který směřuje k větší užitečnosti pro byznys. Je to výzva jak pro management, který efektivněji využije firemní zdroje, tak pro interní auditory, kteří mohou zastávat výrazně zajímavější práci s podstatně větší odpovědností. Interní audit 2.0 je takový výkon interního auditu, který je zaměřen na dosažení maximálně dostupné pozitivní změny, a to co nejefektivnějšími prostředky. Pokud je nejefektivnějším řešením dané situace převzetí odpovědnosti auditora za implementaci změny, je to možné, při respektování dojednaných pravidel.

O VÚZT

Výzkumný ústav zemědělské techniky je veřejná výzkumná instituce s dlouholetou zkušeností v oblasti výzkumu a inovací v oborech technika a technologie, logistika, energetika, ekologie a příbuzných vědních oborech. Jen za posledních pět let se pracovníci VÚZT, v. v. i. úspěšně podíleli na řešení velkého počtu výzkumných projektů, vytvořili několik desítek užitných vzorů a patentů, vyvinuli na dvě desítky softwarových řešení, zpracovali několik ověřených technologií a vydali řadu certifikovaných metodik, odborných knih a dalších publikací.

O EY

EY je předním celosvětovým poskytovatelem odborných poradenských služeb v oblasti auditu, daní, transakčního
a podnikového poradenství. Znalost problematiky a kvalita služeb, které poskytujeme, přispívají k posilování důvěry v kapitálové trhy i v ekonomiky celého světa. Výjimečný lidský a odborný potenciál nám umožňuje hrát významnou roli při vytváření lepšího prostředí pro naše zaměstnance, klienty i pro širší společnost.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s