Hodnocení tuzemského VaV

V posledních dvou číslech měsíčníku MM Průmyslové spektrum jsme nalezli zajímavé články, věnující se hodnocení tuzemského výzkumu a vývoje z pohledu technických věd. Články napsal Vlastimil Růžička a naleznete je pod těmito odkazy:

1. článek Česká věda se přibližuje evropskému průměru

2. článek Hodnocení tuzemského VaV

mmx

 

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.