Propojování výzkumníků s inovativními firmami

Inovace je základem Vaší existence. Pod tímto názvem se ve čtvrtek 6. března 2014 uskutečnila v Brně celodenní konference, jejíž ambicí bylo napomoci propojování výzkumných kapacit regionu s místními inovativními firmami, a tím přispět k rozvoji regionu Jižní Moravy.

inovace brno

Této příležitosti nakonec využilo přes 100 účastníků z řad firem a zástupců univerzit a výzkumných ústavů. Konference, na níž vystoupila více než dvacítka řečníků, poskytla účastníkům nejen ucelené informace z nejrůznějších oblastí inovací, ale především se snažila popularizovat a propojit regionální výzkumná a vývojová centra s místními firmami.

Zapojení výzkumníků do inovací Kraj aktivně podporuje

Program konference obohatili zajímaví hosté, kteří hovořili o důležitých tématech z oblasti inovací. Například vedoucí odboru krajského úřadu JMK Ivo Minařík informoval o aktuální připravenosti operačních programů na další období. Uvedl, že dobře jsou připraveny například operační programy Vědy, výzkumu, vzdělávání a Dopravy. Naopak s obtížemi se potýkají především operační program Životní prostředí a také tzv. IROP, který by měl nahradit současné regionální operační programy (ROP).

Vedoucí kanceláře strategie města Brna Marie Zezůlková zase představila projekty, které město realizovalo a realizuje v rámci podpory inovací. Velmi atraktivní a úspěšný je především projekt takzvaných „inovačních voucherů“, který poskytuje firmám dotaci na služby, které si objednávají u výzkumných pracovišť v regionu. Dosud bylo takto přiděleno již 229 voucherů v celkové hodnotě 800 tisíc euro.

Inovační projekty přinesly jižní Moravě přes 16 tisíc pracovních míst

Příležitosti, které Jihomoravskému kraji přinesly inovační projekty realizované v rámci regionální inovační strategie (RIS JMK), přiblížil její manažer Petr Chládek. Díky těmto projektům vzniklo v Jihomoravském kraji již přes 16 tisíc pracovních míst a objem investic do oblasti vědy a výzkumu již přesáhl hranici 17 miliard korun (na území Jihomoravského kraje je celá 1/5 celostátních kapacit veřejného výzkumu).

Kromě toho konference přinesla souhrn jednotlivých dotačních programů, ze kterých bude v příštím období možné financovat oblast výzkumu vývoje a především inovací, a taktéž představila alternativní financování z takzvaných daňových odpočtů na vědu a výzkum. Jako příklady dobré inovační praxe byly zastoupeny firmy Tescan a Y Soft. „Tyto společnosti ze své vlastní zkušenosti dobře vědí, že v dnešní velké konkurenci na trhu je inovace naprostá nezbytnost,“ potvrdil ředitel BIC Brno Karel Kouřil.

Všechny prezentace z konference je možné stáhnout ZDE.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.