Celkem 12 miliard pro aplikovaný výzkum z TIPu

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU DOKONČILO PRŮBĚŽNÉ VYHODNOCENÍ RESORTNÍHO PROGRAMU TIP. V RÁMCI ČTYŘ SOUTĚŽÍ V LETECH 2009 — 2012 BYLO CELKOVĚ PODPOŘENO 870 PROJEKTŮ FINANČNÍ ČÁSTKOU 12,4 MILIARDY KČ A PRŮMĚRNOU DOSAŽENOU MÍROU PODPORY 58 %.

tip1

Ministr průmyslu a obchodu Jiří Cienciala zdůrazňuje: “Podle zkušeností z vyhodnocení předcházejících programů MPO (Impuls, Tandem) činí skutečné přínosy z realizace výsledků projektů cca 70 miliard Kč, měřené tržbami za vyvinuté či inovované produkty a hlášené příjemci podpory v tříletém období po ukončení projektů. Příjmy státního rozpočtu pocházející z realizace výsledků jsou tedy několikanásobně vyšší než výdaje vynaložené na podporu v programu.”

“Významné jsou i přínosy těch projektů, které po vyřešení vytvářejí podmínky pro nová pracovní místa,” dodává Petr Kohout, člen Expertní komise Rady programu TIP.

Ředitel odboru výzkumu a vývoje Martin Štícha shrnuje: “Jak vyplývá z průběžného hodnocení programu TIP ke konci roku 2012, předčasně byly ukončeny pouze čtyři projekty, což představuje necelé 1 % ze všech podpořených projektů. 396 projektů bylo již úspěšně splněno a jejich výsledky byly zhodnoceny a schváleny při standartních závěrečných oponentních řízeních, což považuji za velký úspěch. Zbývajících 470 projektů bude postupně dokončeno do roku 2016, kdy celý program skončí.”

Nejvíce podpořených projektů dle oborů klasifikace Centrální evidence projektů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (CEP) bylo v oboru průmysl — téměř 70 %. Následuje chemie (9 %), lékařské vědy (6 %), vědy o Zemi (5 %) atd. Z průmyslu je nejčastěji zastoupen podobor strojní zařízení a nástroje, elektronika a elektrotechnika, hutnictví, stavebnictví, ostatní strojírenství.

Velkou většinu příjemců podpory v programu (92 %), v souladu s cíli a zaměřením programu, tvoří podniky, v přibližně srovnatelném zastoupení malých, středních a velkých podniků. “Z regionálního pohledu lze konstatovat, že rozdělení příjemců podpory podle jejich sídla koresponduje s inovačním potenciálem jednotlivých krajů, s rozmístěním výzkumných a podpůrných infrastruktur a hlavních inovativních firem. Výrazně dominují příjemci z Prahy a z Jihomoravského kraje.” dodává předseda Rady programu TIP Eduard Muřický. Například koncern ZKL právě z Jihomoravského kraje využívá výsledky řešení projektů výzkumu a vývoje podporovaných v rámci programu TIP k inovaci svého výrobního programu. “Podpora výzkumu a vývoje v rámci tohoto programu umožnila ZKL výrazně zkrátit etapy výzkumu a vývoje při řešení konstrukčně a technologicky náročných nových projektů pro tuzemské i zahraniční zákazníky. V rámci programu TIP byl například úspěšně realizován vývoj řady velkorozměrných ložisek nebo speciálních kuželíkových ložisek pro nápravy kolejových vozidel,” zdůrazňuje ředitel společnosti ZKL — Výzkum a vývoj, a. s. Vladimír Zikmund.

tip2

Z pohledu Rejstříku informací o výsledcích (RIV) lze konstatovat, že v rámci programu bylo dosud vytvořeno celkem 4 680 výsledků. Z uvedené struktury vyplývá, že mírně převažujícím typem byly, vzhledem k množství výzkumných pracovišť podílejících se na řešení projektů, zpravidla jako další účastníci projektů, výsledky publikační. Dosud bylo dosaženo celkem 1 687 aplikovaných výsledků. Nejvíce aplikovaných výsledků bylo realizováno v rámci průmyslových podoborů elektronika a optoelektronika, elektrotechnika, stavebnictví, hutnictví, kovové materiály, strojní zařízení a nástroje, ostatní strojírenství, senzory, čidla, měření a regulace atd.

Zdroj: Tisková zpráva MPO

Příloha: Průběžné hodnocení TIP

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s