ZprAVOdaj zabodoval v Inovacentru ČVUT

Na základě přečtení nového čísla zprAVOdaje iniciovalo Inovacntrum ČVUT společnou seznamovací schůzku. S vedoucí oddělení Marketingu a PR Alexandrou Helmichovou a specialistkou marketingu a PR Anetou Zemanovou jednal za Asociaci výzkumných organizací Martin Podařil. Výstupem schůzky bude vzájemná marketingová podpora a společná organizace semináře Věda, Výzkum, Média, který se uskuteční v únoru 2014. Zájemci nechť sledují web AVO.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s