Blíží se konec české vědy

Tak okomentoval současnou situaci ředitel Výzkumného ústavu anorganické chemie v Ústí nad Labem Milan Petrák. „Evropa zlenivěla, úroveň absolventů vysokých škol je tragická, vědecká komunita se rozpadá bojem o peníze na infrastrukturu, začínají se krást výsledky a nápady, z podniků mizí odbornost. Budoucnost nevidím vůbec pozitivně.“

petrak

Šance pro českou chemii žije. Jediným ústavem zaměřeným čistě na aplikovaný výzkum je Výzkumný ústav anorganické chemie (VÚAnCh) v Ústí nad Labem, který jsem nedávno navštívil. V sychravém počasí mne vroucně přivítali v sídle ústavu – ošuntělém a rozpadajícím se zámečku z roku 1895, kdy byl vystavěn Rakouským spolkem pro chemickou a hutní výrobu.

Po vstupu do tohoto strašidelného paláce jsem se ale ocitl v jiném světě. Interiér je velmi zachovalý a útulný. Hlavní schodiště zdobí třídílná barevná olejomalba zachycující významné úředníky v podniku. Pan ředitel mne pak provedl celým zámečkem, který byl v roce 2002 značně poškozen při památné povodni. Ukázal mi nádhernou starodávnou zasedací místnost, historické i moderní laboratoře kde oddělují a likvidují nebezpečné Thalium, zkoumají geopolymery či provádějí elektrolýzu a také školící středisko i miniposilovnu.

P1060926 P1060884 P1060889 P1060907

VÚAnCh byl založen v roce 1952 a v současné době zaměstnávající zhruba 140 vědců a laborantů. Ústav je schopen řešit výzkumné úkoly komplexně od vypracování rešeršní a patentové studie, přes laboratorní a poloprovozní zkoušky, návrh technologie a její ekonomické zhodnocení až po odborný dozor při realizaci výsledků. Technické a personální vybavení umožňuje VÚAnCh nabídnout partnerům a zákazníkům spolupráci v následujících směrech:

  • optimalizace, vývoj a výzkum technologií syntéz základních i speciálních především anorganických sloučenin,
  • vývoj a výzkum technologií výroby hnojiv,
  • minimalizace, recyklace a likvidace pevných, kapalných i plynných odpadů,
  • syntéza katalyzátorů a studium katalytických procesů,
  • technologie zpracování ropy – výroba paliv, olejů a dehtů,
  • charakterizace a využití vedlejších produktů ze zpracování ropy.

Stoprocentním vlastníkem výzkumného ústavu je skupina Unipetrol. Průměrný plat vědce je 35-40 tis Kč a průměrný plat laboranta 18 – 20 tis Kč. Z celkového obratu 110 mil Kč tvořily přes 60% granty, zbytek si VÚAnCh vydělal spoluprací s průmyslem. Mezi komerční aktivity ústavu patří například testování katalyzátorů nebo likvidace nebezpečného Thalia.

Přál bych si, aby se slova pana ředitele nevyplnila a Česká věda bodovala nejen u nás, ale i ve světě. Asociace výzkumných organizací bude bojovat!

Pozn: Všechny fotky z návštěvy si můžete prohlédnout zde.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.