Tristní komercializace výsledků akademických institucí.

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR je pozoruhodný, ale je jednou z mála akademických institucí, které společnosti přináší komercializací výsledků VaV významnější hodnoty. Prof. Holý měl několik desítek patentů a jedna úspěšně prodaná licence udělala z něho i z ústavu boháče. Většina akademických ústavů považuje za svůj cíl publikaci výsledků VaV, a příliš se nezajímá o ochranu duševního vlastnictví a jeho následnou komercializací. Větší sepětí s praxí vykazují technické univerzity.

Další bolestí našeho “systému” podpory VaVaI je malý zájem autorit o problematiku transferu poznatků – stačí sledovat jednání RVVI , kde se např. závažné téma – malý zájem o zakládání spin off firem – prakticky nediskutuje. Přitom je nedostatečný počet “technologických” firem, které by byly schopné absorbovat poznatky VaV, jednou z největších slabin ČR. Za poslední roky se situace spíše zhoršila, klíčovým bodem jednání je většinou rozdělení prostředků na podoru VaV.

U nás v České republice se zápasí systémem gladiátorských her – soupeře je třeba zabít, nebo aspoň zmrzačit. Takže jedna strana říká “je třeba skoncovat s vyhazováním peněz podporou firem”, druhá si díky momentální přesile vybojuje podporu průmyslového výzkumu, která přesahuje úroveň, jaká je v rozvinutých zemích obvyklá.  Pravda je ovšem taková, že je třeba podporovat základní i aplikovaný (chcete-li průmyslový) výzkum, ovšem v rozumných proporcích. Totéž platí o alokaci prostředků na jednotlivé vědní obory. Součástí celkového obrázku je i absence diskuse o podobě institucí, které se výzkumem zabývají, zejména pak skutečnost, že České republice chybí instituce, která by se systematicky věnovala aplikovanému výzkumu a byla tak oporou českému průmyslu. Takovou instituci má např. Německo v podobě Fraunhoferovy společnosti a i díky ní vítězí nad krizí. V Čechách je jedinou organizací hájící zájmy a propagující výsledky aplikovaného výzkumu AVO (Asociace výzkumných organizací).

Autoři mezinárodního auditu systému VaVaI poukázali na skutečnost, že správa státu je slabá a chybí jí kvalifikovaní odborníci (mj. díky absenci zákona o státní službě). Nelze se tedy příliš divit, že situace vypadá tak, jak vypadá..

Miroslav Janeček, prezident AVO

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s